Organisation

Bygningsfondens bestyrelse med anbefalinger for god fondsledelse.
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af fire år af gangen.Ditlev H Fløistrup, Formand i fondsbestyrelsen, statsautoriseret revisor med deponeret beskikkelse

Født: August 1957
Køn: Mand
Dato for indtræden i bestyrelsen: 25. September 2021
Har genvalg fundet sted: Nej
Udløb af den aktuelle valgperiode: 25. september 2025
Eventuelle særlige kompetencer: Økonomi, Finans, Fondsarbejde og Ejendomsdrift
Øvrige ledelseshverv, poster i direktioner,bestyrelser og tilsynsråd, ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver: Direktør i Knud Højgaards Fond
Direktør og bestyrelsesmedlem i Højgaard Industri A/S
Direktør i Banestrøget Aps
Sekretariatschef i Knud Højgaards Medarbejderlegat
Udpeget af myndigheder / tilskudsyder m.v. Knud Højgaards Fond
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja


Flemming Henze Tomdrup, Professionelt bestyrelsesmedlem


Født: April 1952
Køn: Mand
Dato for indtræden i bestyrelsen: 1. april 2018
Har genvalg fundet sted: ja
Udløb af den aktuelle valgperiode: 1. april 2026
Eventuelle særlige kompetencer: International ledelseserfaring, Indsigt i strategiudvikling, forretningsmæssigt forståelse og fondsarbejde.
Øvrige ledelseshverv, poster i direktioner,bestyrelser og tilsynsråd, ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver: Bestyrelsesformand: Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Bestyrelsesmedlem: Knud Højgaards Fond
Udpeget af myndigheder / tilskudsyder m.v. Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Anses medlemmet for uafhængigt: Nej


Johnny Romann Sell, næstformand, Vicekommunaldirektør

Født: Juni 1959 
Køn: Mand
Dato for indtræden i bestyrelsen: 01. september 2019 
Har genvalg fundet sted: Nej
Udløb af den aktuelle valgperiode: 01. september 2027 
Eventuelle særlige kompetencer: Offentlig forvaltning i bred forstand, samt ledelse og økonomi
Øvrige ledelseshverv, poster i direktioner,bestyrelser og tilsynsråd, ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver: Ingen 
Udpeget af myndigheder / tilskudsyder m.v. Tårnby Kommunalbestyrelse
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja


Kim Jensen, Afdelingschef hos A. Enggaard A/S, tidligere projektchef Royal Arena, assisterende projektchef Den Blå Planet og Projektchef i NCC, Selvstændig rådgiver

Født: September 1972
Køn: Mand
Dato for indtræden i bestyrelsen: 25. september 2013
Har genvalg fundet sted: Ja
Udløb af den aktuelle valgperiode: 31. december 2023
Eventuelle særlige kompetencer: Projekteringsledelse fra rådgiverbranchen.
Projekt og projekteringsledelse fra entreprenørbranchen.
Øvrige ledelseshverv, poster i direktioner,bestyrelser og tilsynsråd, ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver: Nej
Udpeget af myndigheder / tilskudsyder m.v. Udpeget af Bygningsfondens bestyrelse.
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja


Bygningsfondens sekretariat

Sekretariatschef, Inge Fjordlund


Senest opdateret d. 12. september 2023