Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Fonden følger alle bestemmelser om god fondsledelse.