Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

Fonden følger alle bestemmelser om god fondsledelse.

Bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse, jfr. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde, fremgår af nedennævnte afkrydsningsskema:

Klik her for se afkrydsningsskema for 2015

Klik her for se afkrydsningsskema for 2016