Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for 2016

Fonden følger alle bestemmelser om god fondsledelse.

Bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse, jfr. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde, fremgår af nedennævnte afkrydsningsskema:

Klik her for se afkrydsningsskema