Om Fondet

Fondens formål er at opføre og eje en ejendom, kaldet Den Blå Planet, i Tårnby Kommune og at stille ejendommen til rådighed for Danmarks Akvarium med henblik på, at Danmarks Akvarium kan opfylde sit fundatsmæssige formål om gennem akvariedrift at formidle viden om livet i vand over for et bredt publikum samt stille sine faciliteter til rådighed for undervisnings- og forskningsmæssige aktiviteter. Ejendommen kan stilles helt eller delvis vederlagsfrit til rådighed for Danmarks Akvarium. Fonden kan endvidere stille dele af ejendommen til rådighed for andre til undervisnings- og forskningsformål på det marinbiologiske område.